บริการของเรา

บริการของเรา (Services)

 

-       Consultant  

                บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจในหลักการทำงานและประสิทธิภาพของระบบต่างๆ 

                เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ

-       Survey& Design  

                บริการสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินจุดเสี่ยง (Risk Assessment)เป็นข้อมูลในการออกแบบอุปกรณ์และฟังก์ชั่นการทำงานของระบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวะแวดล้อม

-       Installation and Commissioning  

                บริการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งตั้งค่าการทำงานและทดสอบระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                พร้อมทั้งทำการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานระบบให้สามารถใช้งานระบบถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

-       Maintenance  

                                                                                   บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์


 • pot7.jpg
  เทคโนโลยีของเรา(Our Technology) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic Software) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) ระบบตู...

 • CCTV_3063.jpg
  ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) โครงข่ายแบบใช้สายนำสัญญาณ (Fiber Optic Cable , UPT Cat6, Coaxial ) โครงข่ายแบบไร้สาย Wireless (RadioFrequency : RF , WiFi , Microwave ) ...

 • TGIe1d.jpg
  ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ(Video Analytic Software) การตรวจจับเส้นทางการเดินของบุคคล(Loitering Detection) การตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุ(Object Detection) การนับบุคคลหรือสิ่งของ...

 • 180227_machine-learning-for-lp1.jpg
  ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนรถ(License Plate Camera) โปรแกรมอ่านและบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์(License Plate Recogni...

 • OilandGas-Main-Banner.jpg
  ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ (Control & Command Center Room) •ออกแบบ , ตกแต่ง , ติดตั้ง (Design , Decor , Build)