ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ

    ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ (Control & Command Center Room)


         

            •ออกแบบ , ตกแต่ง , ติดตั้ง  (Design , Decor , Build) 

  

  

 

                    


 • pot7.jpg
  เทคโนโลยีของเรา(Our Technology) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic Software) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) ระบบตู...

 • CCTV_3063.jpg
  ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) โครงข่ายแบบใช้สายนำสัญญาณ (Fiber Optic Cable , UPT Cat6, Coaxial ) โครงข่ายแบบไร้สาย Wireless (RadioFrequency : RF , WiFi , Microwave ) ...

 • TGIe1d.jpg
  ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ(Video Analytic Software) การตรวจจับเส้นทางการเดินของบุคคล(Loitering Detection) การตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุ(Object Detection) การนับบุคคลหรือสิ่งของ...

 • 180227_machine-learning-for-lp1.jpg
  ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนรถ(License Plate Camera) โปรแกรมอ่านและบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์(License Plate Recogni...