ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition)


 

 •             กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนรถ (License Plate Camera)
 •             โปรแกรมอ่านและบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition Software)

 

 

                                                                

  

                                                                           

 

            


 • pot7.jpg
  เทคโนโลยีของเรา(Our Technology) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic Software) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) ระบบตู...

 • CCTV_3063.jpg
  ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) โครงข่ายแบบใช้สายนำสัญญาณ (Fiber Optic Cable , UPT Cat6, Coaxial ) โครงข่ายแบบไร้สาย Wireless (RadioFrequency : RF , WiFi , Microwave ) ...

 • TGIe1d.jpg
  ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ(Video Analytic Software) การตรวจจับเส้นทางการเดินของบุคคล(Loitering Detection) การตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุ(Object Detection) การนับบุคคลหรือสิ่งของ...

 • OilandGas-Main-Banner.jpg
  ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ (Control & Command Center Room) •ออกแบบ , ตกแต่ง , ติดตั้ง (Design , Decor , Build)