ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ

ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic Software)


 

 • การตรวจจับเส้นทางการเดินของบุคคล(Loitering Detection)
 • การตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุ(Object Detection)
 • การนับบุคคลหรือสิ่งของ  (Counting)
 • การจดจำอัตลักษณ์ใบหน้าบุคคล(Face Recognition)

  

 

                                                  

                                                                                               

 

                           


 • pot7.jpg
  เทคโนโลยีของเรา(Our Technology) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic Software) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) ระบบตู...

 • CCTV_3063.jpg
  ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) โครงข่ายแบบใช้สายนำสัญญาณ (Fiber Optic Cable , UPT Cat6, Coaxial ) โครงข่ายแบบไร้สาย Wireless (RadioFrequency : RF , WiFi , Microwave ) ...

 • 180227_machine-learning-for-lp1.jpg
  ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนรถ(License Plate Camera) โปรแกรมอ่านและบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์(License Plate Recogni...

 • OilandGas-Main-Banner.jpg
  ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ (Control & Command Center Room) •ออกแบบ , ตกแต่ง , ติดตั้ง (Design , Decor , Build)