ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)

 


 

 • โครงข่ายแบบใช้สายนำสัญญาณ (Fiber Optic Cable , UPT Cat6, Coaxial )
 • โครงข่ายแบบไร้สาย Wireless (RadioFrequency : RF , WiFi , Microwave )

 

                   

                                                                                       

                                                                                         

             

 


 • pot7.jpg
  เทคโนโลยีของเรา(Our Technology) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic Software) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) ระบบตู...

 • TGIe1d.jpg
  ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ(Video Analytic Software) การตรวจจับเส้นทางการเดินของบุคคล(Loitering Detection) การตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุ(Object Detection) การนับบุคคลหรือสิ่งของ...

 • 180227_machine-learning-for-lp1.jpg
  ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนรถ(License Plate Camera) โปรแกรมอ่านและบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์(License Plate Recogni...

 • OilandGas-Main-Banner.jpg
  ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ (Control & Command Center Room) •ออกแบบ , ตกแต่ง , ติดตั้ง (Design , Decor , Build)