เทคโนโลยีของเรา

เทคโนโลยีของเรา (Our Technology)

 • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
 • ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic Software)
 • ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition)
 • ระบบตู้แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Box)
 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ (Control & Command Center Room)

 


 • CCTV_3063.jpg
  ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) โครงข่ายแบบใช้สายนำสัญญาณ (Fiber Optic Cable , UPT Cat6, Coaxial ) โครงข่ายแบบไร้สาย Wireless (RadioFrequency : RF , WiFi , Microwave ) ...

 • TGIe1d.jpg
  ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ(Video Analytic Software) การตรวจจับเส้นทางการเดินของบุคคล(Loitering Detection) การตรวจจับการเคลื่อนย้ายวัตถุ(Object Detection) การนับบุคคลหรือสิ่งของ...

 • 180227_machine-learning-for-lp1.jpg
  ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) กล้องสำหรับจับภาพป้ายทะเบียนรถ(License Plate Camera) โปรแกรมอ่านและบันทึกหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์(License Plate Recogni...

 • OilandGas-Main-Banner.jpg
  ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบ (Control & Command Center Room) •ออกแบบ , ตกแต่ง , ติดตั้ง (Design , Decor , Build)