กิจกรรม

ในนามบริลเลียนเทค และ ผู้ร่วมสนับสนุน ในการบริจาค ข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้กับ มูลนิธิในจังหวัดภูเก็ต 

ประกอบด้วบ - ศาลเจ้าหง่อเฮี้ยนไต่เต่ (อ๊ามบ้านเคียน) , - อ๊ามจ๊งหงี่เก๊ง น้ำตกโตนไทร , - ศาลเจ้าบู้เส่งต๋อง (บ้านเคียน) , -  ศาลเจ้าหลี่อ๋องต๋อง , - ศาลเจ้าไห่เหียยนเก้ง

ในเทศกาลถือศีลกินผัก ปี 2565 จังหวัดภูเก็ต